تبلیغات
بتن | افزودنی های بتن | دانستنی های بتن - پوشش های ضد حریق و کاربرد آن در سازه ها

خوش آمدید

تاریخ:

مدیر سایت: علی حسینی

در ادامه مطالب گذشته  در مورد پوشش های ضد حریق اکنون به معرفی انواع آن و خواص هر یک از آنها اشاره می کنیم. پوشش های ضد حریق یکی از مهم ترین نکات در عرصه ی ساختمان سازی و پیشرفت سازه ها ست  از طرفی اجرای پوشش ضدحریق بر روی سازه‌ها به منظور پیشگیری از تخریب آنها در آتش‌سوزی، به دست آوردن زمان ارائه خدمات آتش‌نشانی. روش‌های فعال و غیرفعال تكمیل كننده یكدیگر در هنگام آتش‌سوزی می‌باشند. پوشش‌های ضدحریق برای محافظت از سازه‌های فلزی و بتنی طراحی و اجرا می‌شوند.در ادامه وبلاگ افزودنی های  بتن به شرح کامل این مطلب می پردازیم.با این مدل دمای سازه‌ پوشش داده شده در هنگام آتش‌سوزی در یك زمان معین به دمای تخریب سازه نمی‌رسد.زمان محافظت از سازه به شرایط سازه مانند شكل آن، نوع كاربری، میزان مواد قابل اشتغال، نوع حریق احتمالی و فاصله از ایستگاه آتش‌نشانی و افراد در حال كار و ساكن در محل بستگی دارد. بررسی پوشش‌های ضدحریق مستلزم شناخت آتش و عملكرد آن بر روی سازه‌ها می‌باشد.


 به صورت کلی سه عامل زیر باید در مورد هر نوع ضد حریق مورد بررسی قرارگیرد:
الف-احتراق پذیری. ب-مقدار گسترش حریق در سطح ج-مشارکت در انتشار حریق
مواد مقاوم در برابر حریق به شرح زیر است
در کل  می توان از سهمدل اصلی مواد مقاوم حریق به موارد زیر اشاره کرد
مواد عایق
مواد جاذب انرژی
پوشش های منبسط شونده


این پوشش های معدنی مقاوم حریق دارای سنگدانه های منبسط شده نظیر پرلیت و ورمیکولیت؛ چسباننده های هیدرولیک نظیر گچ و سیمان و یک عامل کفزا می باشند. این مواد باید با آب برای رسیدن به یک غلظت مناسب پیش آمیخته می شوند و سپس بوسیله  ماشین بر روی سطوح پاشیده می شونداز طرفی این پوشش ها  باید گفت این مواد دارای چهار نوع ترکیب می باشند. یک ترکیب پلی هیدریک به منظور تولید کربن، یک عامل آب زدایی، عامل اسفنجی کننده یا تولید گاز و یک رزین که چسباننده رنگ می باشد. این پوشش ها با ضخامت حداکثر 6 میلی متر اجرا می شوند و سازه را تا 2 ساعت در برابر حریق حفاظت می نمایند.
مطالب سایت


 

امکانات سایت: پیوندها، روزانه ها، آمار سایت و ...

   

امکانات سایت


درباره سایت

 

 

درباره سایت